czwartek, 5 listopada 2015

HEURISTICA - projektowanie strategii

Silna marka to efekt przemyślanej sekwencji działań i spójności założeń na poziomie strategii biznesowej, marketingowej i komunikacyjnej. Silna marka powstaje dzięki dogłębnemu zrozumieniu ludzkich potrzeb i kontekstu, w jakim się one realizują.
Każda marka jest inna, wyjątkowa. Przed każdą stoją wyzwania wynikające z jej specyfiki. Każda potrzebuje indywdualnego podejścia, dopasowanego do jej charakteru
i niepowtarzalności.
Dlatego powstała HEURISTICA.

Jesteśmy think tankiem zadaniowym. Każdy z nas jest niezależnym ekspertem w wąskiej dyscyplinie. W zależności od potrzeby projekty prowadzimy zespołowo lub indywidualnie. Działamy prosto: definiujemy problemy, analizujemy możliwości i znajdujemy rozwiązania.

Naszą główną usługą jest projektowanie i nadzór procesów strategicznych. Strategię rozumiemy tradycyjnie: jako najwłaściwszy dobór i wykorzystanie zasobów dla realizacji wyznaczonych celów. Cenimy minimalizm, klarowność i funkcjonalność. Wierzymy, że dobra strategia, to prosta strategia.

Kiedy możemy być potrzebni?
  • Potrzebujesz lepszej organizacji procesów działań? Stworzymy plan, pomożemy sformułować cele oraz określić miary postępu i efektywności. Zajmiemy się również nadzorem realizacji.
  • Twoja marka stoi przed dylematem i mnożą się kolejne wątpliwości. co do kierunku działania? Stworzymy hipotezy i alternatywne scenariusze rozwoju zdarzeń. Zawsze łatwiej jest podejmować decyzję posiadając szczegółową mapę terenu, po którym zamierzamy się poruszać.
  • Chcesz zainspirować swój zespół, podnieść jego kwalifikacje? Zaplanujemy i przeprowadzimy szkolenia lub warsztaty np. jak rozumieć potrzeby konsumentów lub w jaki sposób generować więcej użytecznych pomysłów.
  • A może po prostu potrzebujesz skonfrontować swój sposób myślenia na temat wizji rozwoju marki lub potrzebujesz inspiracji z zewnątrz?

Zapraszam do współpracy

Marek Staniszewski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kontakt: STANISZEWSKIkropkaMmałpaDŻIMEILkropkaKOM

Poprzednie wpisy: